Přednáška – Dekra, "Nehodou to začíná"

8:00 až 9:40, kino Vatra; 1. a 2. ročníky