Právo pod pokličkou

13. března zavítal na naši školu JUDr. Pavel Vyroubal, aby se studenty především druhých ročníků besedoval o právu. Devadesát minut plných informací a perliček z doktorovy dlouholeté advokátní praxe uteklo jako voda a i přes pokročilou odpolední hodinu zůstávala i po zvonění aula plná studentů poslouchajících detaily netradičních případů. Děkujeme za obohacující setkání!
 
Za PK Společenských věd
Mgr. Dominik Bálan