Postup do krajského kola Logické olympiády

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.

Letošního ročníku této soutěže se zúčastnilo 127 studentů naší školy. Mohli si tak porovnat své logické myšlení a samostatné uvažování se svými vrstevníky v rámci školy, Zlínského kraje i celé České republiky.

V kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) celkem soutěžilo 21 091 řešitelů, z toho v našem kraji 1 110. V kategorii C (studenti středních škol) se do soutěže zapojilo 14 936 řešitelů, z toho v našem kraji 1 283.

 

Dkrajského kola si postup vybojovali tito studenti: 

Kategorie B: 

 • Metod Fiľo (1.AV): 3. místo v kraji v základním kole
 • Žofie Fiľová (4.AV) 
 • Lukáš Lizúch (1.AV)
 • Matouš Trefil (3.AV)
 • Petr Vašička (3.AV)
 • Julie Pazdírková (3.AV)  

 

Kategorie C: 

 • David Halmazňa (7.AV)
 • Jiří Strnad (4.A)
 • Martin Dvořák (3.C)
 • Aneta Trčková (1.A)
 • Viktor Gola (1.A) 

  

Krajské kolo, které se koná na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně, proběhne v pátek 5. listopadu 2021.

Postupujícím gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalším kole! 

Za PK matematiky
Mgr. Renata Kamlerová