Postup do krajského kola Dějepisné olympiády zajištěn

 "Vítej, poutníku, pátrající po kořenech kultury a každodenního života našich předků, u druhé části naší cesty. Opět se společně ponoříme do minulosti a budeme hledat odrazy světa našich praotců, jak se objevují v písemných, obrazových i dalších pramenech." 

S ryze středověkým tématem letošního ročníku Dějepisné olympiády „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.”, se nejlépe popasovaly studentky Vanessa Šimonová (4.AV) a Eliška Záhořáková (2.C), které se umístily v okresním kole soutěže. Vanessa Šimonová se stala vítězkou kategorie I. a Eliška Záhořáková obsadila 3. místo kategorie II. Obě studentky si tímto zajistily postup do krajského kola, které se uskuteční v dubnu na Gymnáziu J. A. Komenského v Uherském Brodě.

Děvčatům k jejich úspěchu blahopřejeme.

Předmětová komise dějepisu