Postup do celostátního kola Dějepisné olympiády

Student třídy 3.C Jan Orság obhájil své prvenství z okresního kola i ve velké konkurenci středních škol Zlínského kraje, které se konalo na Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě a svým vítězstvím postoupil do kola celostátního. Honza se musel vypořádat se široce pojatým tématem Dějepisné olympiády, které obsáhlo celou 2. polovinu 20. století československých i světových dějin ("Rozdělený svět a Československo v něm, 1945-1992") a znamenalo pročítání a nastudování širokého spektra doporučené literatury.

Honzovi děkujeme za pečlivou a zodpovědnou přípravu, blahopřejeme k vítězství v krajském kole a přejeme štěstí i do kola celostátního.
 
Předmětová komise dějepisu