Postup 11 studentů do krajského kola Logické olympiády

Logická olympiáda, která je pořádána Mensou Česko, je soutěž založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje kreativní přístup, schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Letošního ročníku této soutěže se zúčastnilo 151 studentů naší školy, kteří si tak porovnali své logické myšlení a samostatné uvažování se svými vrstevníky v rámci školy, Zlínského kraje i celé České republiky.


V kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) celkem soutěžilo 25 736 řešitelů, z toho v našem kraji 1 566. V kategorii C (studenti středních škol) se do soutěže zapojilo 17 956 řešitelů, z toho v našem kraji 1 413.

 

Dkrajského kola si postup vybojovalo 11 studentů: 

Kategorie B: 

 • Metod Fiľo (3.AV): 3. místo v kraji v základním kole
 • Patrik Mikulík (2.AV)
 • Marek Petřek (2.AV)
 • Anna Halatová (1.AV)

Kategorie C: 

 • Viktor Gola (3.A): 1.–2. místo v kraji v základním kole
 • Štěpán Řezníček (8.AV)
 • Andryi Kuchmak (7.AV)
 • Miriam Liszková (1.A)
 • Julie Pazdírková (5.AV)
 • Jakub Zádrapa (3.B)
 • Klára Havlenová (3.B)

Krajské kolo se koná na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně v pátek 3. listopadu 2023.

Postupujícím gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalším kole! 

Za PK matematiky
Mgr. Renata Kamlerová