Perspektivy v ošetřovatelství

Výuku 2.ročníku oboru Diplomovaná sestra v letním období uzavřela odborná exkurze do Prahy. Studenti navštívili vybraná zařízení poskytovatelů zdravotních služeb. Centrem zájmu se stalo Protonové centrum a možnosti využití v léčbě onkologických nemocí. Interní a chirurgický blok doplnila návštěva Ústřední vojenské nemocnice. Vrchní sestra Interní kliniky přiblížila studentům využití elektronické dokumentace, včetně evidence podávání léčiv. Chirurgický blok doplnila návštěva Oddělení centrálních operačních sálů, které provádí široké spektrum operačních výkonů. Jiný pohled na příčiny a léčbu nemocí nabídl Institut pro tradiční, komplementární a integrativní medicínu. Závěrečný den patřil návštěvě Neonatologické jednotky Všeobecné fakultní nemocnice a erudici zdravotnického týmu v péči o nezralé novorozence.

Tři dny přinesly všem nezapomenutelné zážitky, nové informace, cenné zkušenosti a inspirativní pohled na vývoj medicíny a ošetřovatelství.

Velké poděkování patří všem zařízením a jejich zaměstnancům za umožnění návštěvy a představení pracovišť.

2.ZD