PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023 – AKTUÁLNÍ STAV KE DNI 18. 5. 2023

Vážení zákonní zástupci, milí uchazeči,

níže naleznete aktuální informace k průběhu přijímacího řízení na Masarykově gymnáziu, Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Vsetín. Tyto již obsahují také dodatečně zveřejněné výsledky z náhradního termínu zkoušek.

Datum poslední aktualizace: 18. 5. 2023

Výsledky_G8_JPZ_2023

Výsledky_G4_JPZ_2023

Výsledky_PS_JPZ_2023

 

Michaela Blažková – studijní oddělení MGV
Jana Novosadová – studijní oddělení SZŠ