Olympiáda v klinické propedeutice – školní kolo

2.ZA, 2.ZB