Není houba jako houba a Někdo to rád sušené

Tyto výstavy navštívili studenti 3. ročníku v rámci semináře biologie, kde pozorovali široké spektrum živých hub a modelů. Dále se zapojili do aktivit v určování jedlých, nejedlých a jedovatých zástupců, také přivoněli k houbě anýzovníku. Návštěvu zakončili prohlídkou sušáren ovoce a s nimi spojené expozice.

 

Za PK Biologie
Mgr. Zdeňka Blahová, Mgr. Kateřina Potocká