Němčináři v Climaxu

V pátek 24. února 2023 navštívili studenti 2. ročníku našeho gymnázia firmu Climax, aby získali další motivaci ke studiu němčiny.
 
Všeobecně panuje názor, že s angličtinou si člověk vystačí a nemusí se učit další cizí jazyk. Tak tomu ale není ve firmě Climax, která je sice česká, ale má takové množství zákazníků z německy mluvících zemí, že němčina je zde zapotřebí každodenně.
 
Přímo v prostorách firmy nám pak pan Michal Karlík připravil přednášku. Názorně, pomocí nejen prezentace, ale hlavně firemních podkladů nás provedl celým procesem od nabídky zboží, přes přijetí objednávky, její zpracování, odeslání, příjem a případné reklamace a ukázal nám, jak v každém z těchto kroků pracují zaměstnanci s němčinou.
 
Podívali jsme se také do kanceláří a viděli jsme krásné a moderní prostředí firmy Climax.
 
Rádi bychom tímto poděkovali firmě Climax za možnost nahlédnout jí pod pokličku, a především pak panu Karlíkovi. Jeho přednáška byla vynikající. Studenti často potřebují vědět, proč se něco učí. Povedlo se to na 100 %, děkujeme.
 
PK NJ