Návštěva 4. ročníků na Úřadě práce Vsetín

V průběhu ledna se studenti 4. ročníků postupně účastnili přednášky Pracovně právní minimum, konané na Úřadě práce ve Vsetíně. Dozvěděli se spoustu užitečných informací - namátkou do kdy mají status studenta, co dělat v případě nepřijetí na vysokou školu, informace ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění, k uzavírání pracovních smluv apod.
 
Přednášky hodnotíme jako velmi zdařilé, a to i díky přístupu paní Dorňákové, která přednášky vedla.
 
Za sekci Kariérového poradentsví Mgr. Jana Kinclová