Náš student Šimon Bahr z kvinty je NEJLEPŠÍM chemikem v kraji!

Gratulujeme našemu šampionovi chemické olympiády k prvnímu místu v krajském kole kategorie C. 
 
Za PK chemie
Mgr. Pavla Buršová