Maturitní zkouška – SZŠ – profilová zkouška – praktická