Literárněhistorická exkurze Praha

Datum: 5. 10. – 8. 10. 2021

Třída: 4.A

Pedagogický doprovod: Mgr. Hana Studenská, Mgr. Miroslav Urubek