Literárně-historicko-zdravotnická exkurze Praha

4.ZA