Lingvistická olympiáda

V listopadu se 62 našich studentů napříč všemi ročníky zapojilo do netradiční soutěže, kterou jsme na škole pořádali poprvé. Lingvistická olympiáda, pořádaná Filozofickou a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy, je soutěž zaměřená na překlad z cizích jazyků. Že to zní příliš obyčejně? Oněmi cizími jazyky ale nejsou angličtina, němčina nebo třeba španělština. Letos museli studenti překládat z bonanštiny (mongolský jazyk), sinhálštiny, z písma avoiuli (z Vanuatu), akkadštiny (vymřelý jazyk) a jazyka komnzo (z Melanésie). O každém z jazyků měli dostupné jen naprosté minimum informací, z kterých si logickým úsudkem a za pomocí jazykového instinktu měli odvodit základní gramatická pravidla.
 
Že se nejedná o nic jednoduchého se můžete přesvědčit sami v archivu úloh z loňských ročníků: https://www.lingol.cz/archiv.php
 
Seznam postupujících do regionálního kola bude znám až na konci prosince. Přesto se už teď s Vámi dělíme o našich 9 nejlepších řešitelů, kteří získali v této náročné soutěži nadpoloviční počet bodů:
 
Žofie Fiľová (kvinta)
Eliška Naňáková (4.C)
Viktor Lenža (tercie)
Jakub Vyškovský (4.B)
Sebastian Macháň (sexta)
Jan Kostka (tercie)
David Halmazňa (oktáva)
Eva Mrnuštíková (1.A)
Jan Hurta (septima)
 
Všem 62 řešitelům děkujeme za účast a doufáme, že se u příštího ročníku sejdeme opět v podobně hojném počtu!
 
Za PK matematiky
Mgr. Dominik Bálan