Lednová absolutoria oboru Diplomovaná všeobecná sestra

Ve dnech 18. - 19. 1. 2022 se na VOŠZ Vsetín konaly absolutoria 4. ročníku kombinované formy studia. Všem úspěšným absolventkám blahopřejeme a věříme, že všechny nabyté vědomosti úspěšně uplatní ve svém pracovním životě.