Krajské kolo konverzační soutěže ve španělském jazyce

Dne 24. 3. 2022 proběhla na Masarykově gymnáziu krajská konverzační soutěž ve španělském jazyce. Naši školu úspěšně reprezentovaly studentky Blanka Mrnuštíková z 6.AV a Natálie Maňáková z 3.A. Přátelskou atmosféru a pohodový průběh zajišťovali také studenti španělštiny ze sexty, jimž patří náš dík. 

Blanko, Natálie, děkujeme za Vaši účast, čas a úsilí, které jste věnovaly soutěži a reprezentaci naší školy!

Mgr. Pavla Janýšková