Krajské kolo Finanční gramotnosti

3. a 4. vyučovací hodina, IC