Krajská matematická soutěž třídních kolektivů

Dne 5. března se třídy nižšího gymnázia zúčastnily online týmové matematické soutěže třídních kolektivů. Soutěž byla pořádána ve spolupráci Univerzity Tomáše Bati a Zlínského kraje, a jejím hlavním cílem byla podpora matematické gramotnosti žáků.

Soutěž probíhala interaktivní formou s využitím webového rozhraní. V čase od 10:00 do 11:30 řešily týmy jednotlivých tříd 50 příkladů a vybíraly z nabídnutých odpovědí tu správnou. Nad netradičními úlohami žáci společně diskutovali a konstruktivně obhajovali svůj postup řešení a výsledek. Soutěž tak rozvíjela nejen matematické dovednosti, ale také vzájemnou spolupráci a komunikaci v týmu.

Výsledky v jednotlivých kategoriích:

1.AV: 4. místo (36 bodů)

2.AV: 3. místo (42 bodů)

3.AV: 4. místo (39 bodů)

4.AV: 3. místo (41 bodů)


Děkujeme všem třídám za aktivní účast a gratulujeme k pěkným výsledkům.

Za PK matematiky
Mgr. Renata Kamlerová