Krajské kolo Biologické olympiády kategorie B

Dne 31. 3. 2023 se uskutečnilo krajské kolo biologické olympiády kategorie B, jehož organizátorem byla Technologická fakulta Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 

Jana Poláchová se umístila na 2. místě a Ema Vaňková na 4. místě. 

Obě studentky se současně staly úspěšnými řešitelkami!  

Biologické olympiády se zúčastnilo celkem 33 studentů Zlínského kraje a pouze 4 účastníci získali hodnocení Úspěšný řešitel!

Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. 

Roman Půček