Konverzační soutěž – anglický jazyk, francouzský jazyk