Julie Pazdírková šestá ve finále Ekonomické olympiády

V pondělí 15. května 2023 proběhlo celorepublikové finále Ekonomické olympiády v Brně na Ekonomicko-správní fakultě MU. Jedná se o největší soutěž v České republice, jejíž cílem je podpořit zájem a rozvoj mladých lidí v ekonomických tématech a finanční gramotnosti.  Naši školu reprezentovala vítězka školního kola soutěže Julie Pazdírková z kvarty, která se probojovala mezi 113 nejlepších žáků. Do školních kol se letos zapojilo 9 145 žáků z 261 škol.

Finále soutěže mělo dvě části – písemnou a ústní. Po vyhodnocení náročné písemné části postoupilo 10 žáků s nejvyšším počtem bodů k ústní zkoušce, kde finalisty hodnotili nezávislí porotci. V písemné i ústní části byl kladen důraz na schopnost žáků samostatně ekonomicky uvažovat a vyvodit závěry na základě znalosti ekonomických pojmů a principů. Julča prokázala ve velké konkurenci žáků z celé České republiky výborné znalosti, a nejen že postoupila mezi 10 nejlepších, ale nakonec se umístila na úžasném 6. místě.

Julči moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

Mgr. Renata Kamlerová