Julča Pazdírková postupuje do celostátního kola Astronomické olympiády!

V prosinci loňského roku se žáci nižšího gymnázia a zájemci z vyššího gymnázia zúčastnili školního kola Astronomické olympiády. Jednalo se o 90 žáků. Z těch všech se pouze dva nadšení dobrovolníci zapojili i do následného kola krajského, které svým obsahem a náročností daleko přesahuje učivo probírané ve škole. Jedná se o Lukáše Lizúcha ze sekundy, který se v kraji umístil na krásném 8. místě a titul úspěšný řešitel mu utekl jen o několik málo bodů a o Julii Pazdírkovou z kvarty, která skončila v kraji na 2. místě a postupuje tak do celostátního kola.

Celostátní kolo proběhne na konci května v Praze a Julči budeme samozřejmě držet palce!

Za PK fyziky Mgr. Jitka Novosadová