Inspirace středoškolákům pokračuje

Po odmlce zaviněné covidovým obdobím se letos opět rozběhla spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou (KHK) v rámci projektu IKAP II - Inspirace středoškolákům. A tak studenti MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín - tentokráte septimy a 3.C. měli možnost navštívit firmu CBG Automation s.r.o., ve Valašském Meziříčí.
 
Akci hodnotíme jako nesmírně zdařilou - škoda jen, že byla omezena počtem 25 studentů. Ti měli možnost se dozvědět spoustu informací z praxe - ohledně robotiky, elektro a IT oborů, marketingu, ale také že je potřeba být jazykově vybaven plus komunikační dovednosti,  a hlavně - že pokud člověk chce, tak dokáže vše.
 
Tímto chci poděkovat nejen studentům - kteří svými dotazy často i překvapili (ať už se jednalo o ekologickou udržitelnost, návratnost investice apod.) a byli skutečně aktivní a zajímali se, ale rovněž zaměstnancům CBG Automation s.r.o, kteří se nám neskutečně věnovali, a především KHK Zlínského kraje za zprostředkování této příležitosti.
 
Za sekci Kariérového poradenství Mgr. Jana Kinclová