IKAP II – spolupráce se SPŠS Vsetín

2.A; 1. až 3. vyučovací hodina