Honza Kostka z kvarty je v celostátním kole soutěže Pangea!

V průběhu února a března probíhala na školách po celé ČR matematická soutěž Pangea – tentokráte s hlavním tématem Kinematografie a sport. Žáci nižšího gymnázia se museli utkat s tematickými úlohami ze společenskovědních, přírodovědných a matematických oborů. Soutěž je v ČR velmi oblíbená, účastní se jí žáci 6. - 9. ročníků ZŠ a tomu odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. O to víc nás těší, že na předchozí úspěchy našich studentů navázal Jan Kostka z kvarty a v pátek 14. 6. se v Nové budově Národního muzea zúčastní celorepublikového finále. Honza si svůj postup vybojoval úžasným 1. místem v kraji! Takže teď již zbývá jen potrénovat a připravit se na finálové kolo a my budeme Honzovi držet pěsti.

Za PK matematiky Mgr. Jana Kinclová