Galovské lúky

Cílem botanické exkurze třídy 1.B se stala lokalita Galovské lúky, která se nachází na území obce Huslenky. Jedná se o přírodní rezervaci s nejvyšším výskytem orchideje prstnatce bezového (Dactylorhiza sambucina) na území Moravy. Počet kusů se odhaduje na 1500. Lokalita se nachází v nadmořské výšce 715 m. n. m. a jedná se o typickou podhorskou květnatou louku.

Cesta na místo z autobusové zastávky nám trvala asi dvě hodiny, po cestě žáci poznávali a dokumentovali druhy bylin a dřevin vyskytujících se v této oblasti. Mohli jsme pozorovat změnu skladby vegetace v závislosti na nadmořské výšce. Jelikož jsme na exkurzi vyrazili příliš brzy z populace čítající asi 1500 kusů, jsme bohužel viděli pouze několik jedinců, vše jsme si však vynahradili po cestě, kdy jsme pozorovali velké množství jiných zástupců čeledi vstavačovitých.

Návštěva Galovský lúk je skvělý tip na nedělní odpoledne.

Mgr. Ludmila Vozáková