Fyzikální exkurze – Svět techniky Dolní oblast Vítkovice

2.AV