Fotovzpomínky na stužkovací ples 4. ročníků MG

Fotokoutek