Finanční gramotnost – přednáška

Ve středu 7. 12. postupně proběhla přednáška na téma Finanční gramotnost jak v prostorách zdravotnické školy, tak v aule gymnázia. Byly určeny pro studenty 2. ročníků (SZŠ) a 3. ročníků (gymnázium). Zazněla témata jako tvorba rezerv, vlastní bydlení či penzijní systém v ČR. Po ukončení přednášky se ještě na gymnáziu rozběhla živá diskuse mezi zájemci a oběma přednášejícími p. M. Hradilem a p. L. Slámou, kterým aspoň touto formou děkujeme za čas a energii, které studentům věnovali.
 
Za Kariérové poradenství Mgr. Jana Kinclová