Finále Astronomické olympiády

Ve dnech 15. až 17. května 2024 se na Fyzikálním ústavu Slezské univerzity v Opavě konalo ústřední kolo 21. ročníku Astronomické olympiády v kategorii CD. Do finále se probojovalo 20 nejlepších studentů z celé republiky, mezi nimi i Julie Pazdírková z kvinty našeho gymnázia, která se umístila na 16. místě.

Program finále byl velmi náročný a zahrnoval několik soutěžních částí. Ve středu večer za jasného počasí soutěžící řešili úlohy zaměřené na orientaci na noční obloze. Čtvrteční dopoledne bylo věnováno teoretickým příkladům, které zahrnovaly složité otázky z astrofyziky, jako například výpočty slapových sil působících na lidské tělo poblíž neutronové hvězdy či analýzu vlastností kosmické sondy poháněné částicemi slunečního větru. Odpoledne pak probíhala praktická část v Unisféře, kde finalisté řešili úlohy zaměřené na astronomická pozorování. V pátek dopoledne soutěžící analyzovali data z pozorování gravitačních vln, což byla poslední část soutěže.

Doprovodný program zahrnoval mimo jiné projekce filmů z autorské dílny studentů programu Multimediální techniky a zhlédnutí několika pořadů v Unisféře. Ve čtvrtek odpoledne také proběhla diskuse, během které měli finalisté možnost představit své projekty z oblasti astronomie nebo popularizace vědy.

Vyhlášení výsledků proběhlo v pátek odpoledne za přítomnosti ředitele Fyzikálního ústavu, prof. RNDr. Zdeňka Stuchlíka, CSc. Všichni finalisté obdrželi diplomy a drobné dárky, nejúspěšnější tři studenti pak i věcné ceny.

Velice podobný program, ale zhuštěný do jediného dne, čekal také Karin Mundierovou z 2.AV, která se probojovala do republikového finále v Praze do Štefánikovy hvězdárny. Toto finále proběhlo v pátek 24. května. Během dne zápolila se soutěží, zpracovávala data z měření, a nakonec byla jako ostatní účastníci odměněna přednáškou prof. Petra Kulhánka o gravitačních vlnách.

Celkově se umístila na 23. místě ze všech astronomů 6., 7. tříd a odpovídajících tříd gymnázia v ČR.

Gratulujeme Julii a Karin k jejich úspěchu a přejeme mnoho dalších úspěchů ve studiu a zájmu o astronomii.

Za PK Fyziky,
David Trčálek