Filmová projekce "Génius Valašska"

Na sklonku kalendářního roku 2022 si mohli studenti 1. a 2. ročníků gymnázia připomenout důležitou událost. Na den 15. 12. 2022 připadá 78. výročí tragické smrti mimořádné osobnosti Josefa Sousedíka. Muže, který dosáhl nebývalých úspěchů v oblasti elektrotechniky, ve funkci starosty Vsetína, zakladatele a vedoucího největší akceschopné odbojové skupiny v rámci celého Protektorátu Čechy a Morava.


V červnu 2022 ve Vsetíně proběhla premiéra filmu Génius Valašska, dokumentárního dramatu věnovaného životním osudům nejen Josefa Sousedíka, ale i mnoha dalších osob, které se aktivně zapojily do odboje na Valašsku.


Naši studenti zhlédli uvedený dokument a debatovali s hosty, kteří se aktivně podíleli na vzniku filmu Génius Valašska, panem Ing. Tomášem Sousedíkem - synem Josefa Sousedíka a propagátorem jeho odkazu. Dále s Ing. Jiřím Kohutkou, spoluautorem knihy Josef Sousedík (ne)zapomenutý vynálezce, továrník, politik a vlastenec.


Přítomní studenti měli možnost vyslechnout si inspirativní zamyšlení spojené s odkazem Josefa Sousedíka, rozšiřující informace a nové souvislosti. Pozornost a podnětné dotazy studentů přispěly k nevšednímu průběhu a vyznění besedy s milými a vzácnými hosty u příležitosti podstatného výročí.


Úspěšné zahájení roku 2023 přeje Dalibor Maruna