Exkurze Osvětim

Dne 22. února se žáci druhých a třetích ročníků zdravotnické školy zúčastnili historicko‑poznávací exkurze do koncentračního tábora Osvětim, který byl nejen největším koncentračním táborem na území Polska, ale dokonce největším táborem na světě.

Prvně jsme navštívili expozici původního tábora Auschwitz I, který byl založen v bývalých kasárnách města Osvětim. Poté jsme se přesunuli do nedalekého tábora Auschwitz-Birkenau, jenž byl vystavěn z důvodu nedostačující kapacity tábora Auschwitz I.

Exkurze v nás všech zanechala hluboký dojem a varuje nás před opakováním nedávné historie.  

Lucie Pustková a Radana Štefková