Exkurze 3.B v Ostravě

Na pondělní ráno 16. října 2023 se třída 3.B připravovala na začátek dne, který sliboval plno nových poznatků.

S pedagogickým doprovodem paní Mgr. Martinou Mikeškovou a panem Bc. Davidem Trčálkem jsme se vydali na exkurzi do Dolních Vítkovic, kde se nachází bývalý vysokopecní závod specializující se na výrobu surového železa. Komentovaná prohlídka vnitřku vysoké pece a výstup na Bolt Tower nás všechny uchvátil.

Projít si a vidět vše na vlastní oči, bylo pro nás veliký zážitek, doprovozený detailním popisem fungování jednotlivých částí areálu, jeho historie i pracovních podmínek tehdejších zaměstnanců. Náš průvodce nás nehodlal držet při zemi, a tak nás vzal výtahem až na vrchol do věže, odkud byl překrásný výhled na celou Ostravu. Ještě cestou dolů po schodech jsme se zastavovali na různých patrech a mohli tak prozkoumat průmyslovou zónu skrz na skrz.

Rádi bychom touto cestou poděkovali vedení školy a našim průvodcům za tuto nezapomenutelnou zkušenost a vřele bychom ji doporučili všem studentům!

Marc Torrico a Jakub Žalmánek (3.B)