Exkurze – Vsetínská nemocnice (biochemická laboratoř, plicní oddělení)

2.ZA