Exkurze – Vsetínská nemocnice (biochemická laboratoř, hematologická laboratoř, plicní oddělení)

2.ZB