Exkurze – Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí, Vsetín

2.ZB