Exkurze – Litovelské Pomoraví

Ve dnech 13. – 14. 5. podnikli studenti kvarty výlet na raftech na řece Moravě. První den jsme ujeli trasu dlouhou 11 km z Litovle do Hynkova, kde jsme přespali v kempu ve stanech. Večer byl táborák, opekly se špekáčky, hrálo se a zpívalo na kytaru. Druhý den jsme se vydali na trasu z Hynkova do Horky nad Moravou. Po celou cestu bylo možné pozorovat rozličnou faunu a flóru, občas jsme museli zdolat překážky v podobě spadlých stromů, kmenů či větví. Nechyběly vodní souboje mezi jednotlivými rafty. Výlet jsme si všichni moc užili. Také jsme se rozloučili s našim třídním učitelem, panem Škorňou, který s námi byl na posledním výletě.
 
Lucie Hurtová