Exkurze – Centrální sterilizace, VS nemocnice

1.ZA