Exkurze – Biochemická laboratoř, Vsetínská nemocnice a. s.

2.ZB