Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

I v letošním školním roce probíhá na naší škole doučování žáků v rámci Národního plánu obnovy, který reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie Covid-19. Finančním zdrojem pro realizaci doučování jsou prostředky z fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Jedná se o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.