Den otevřených dveří

8:00–16:00

Informace o pořizování fotografických a audiovizuálních záznamů ze Dne otevřených dveří konaného dne 9. 2. 2024

V rámci akce Den otevřených dveří (9. 2. 2024) pořádané Masarykovým gymnáziem, Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Vsetín budou pořizovány a následně zveřejňovány obrazové a zvukové záznamy reportážního charakteru za účelem její dokumentace a prezentace na webových stránkách a sociálních profilech školy. Organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a případně zveřejněné jinými subjekty.