Den otevřených dveří

8:00-16:00

V rámci akce Den otevřených dveří pořádané Masarykovým gymnáziem, Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Vsetín budou pořizovány a následně zveřejňovány obrazové a zvukové záznamy reportážního charakteru za účelem její dokumentace a prezentace na webových stránkách a sociálních profilech školy. Naše organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a případně zveřejněné jinými subjekty.