Digitalizujeme školu – Realizace investice Národního plánu obnovy