Den čísla PÍ

V pondělí 14. 3. jsme na naší škole oslavili Den čísla pí. Čísla, které zná lidstvo po tisíciletí. Čísla, které je též nazýváno Ludolfovo číslo, a jehož zaokrouhlená hodnota je 3,14. A protože ve Spojených státech se v datu píše nejdříve číslo měsíce a poté dne, slaví se den pí 14. 3.

Tento den byl také vybrán jako Mezinárodní den matematiky, jehož letošní třetí ročník nesl název „Matematika spojuje“. Zajímavostí je, že v toto datum se narodil i významný fyzik Albert Einstein (* 14. 3. 1879).

A jak jsme slavili my? V některých hodinách matematiky jsme se věnovali historii, řešení úloh a měření čísla pí. Ukázali jsme si mnemotechnické pomůcky na zapamatování si číslic nekonečného desetinného rozvoje tohoto čísla, řekli si spoustu zajímavostí a připomněli některé rekordy, které se týkají memorování cifer čísla pí. Řada studentů, převážně z tercie, se na oslavu nachystali tak jak mají. Připravili si prezentace, kvízy, básničky, a dokonce napekli. A to nejen klasický „apple pie“, ale i jiné „matematické“ dobroty. :)

Rovněž v tento den proběhla soutěž pro studenty s cílem zapsat co největší počet cifer Ludolfova čísla. Soutěže se zúčastnilo devět odvážlivců a výsledky byly excelentní!

 

Pořadí Jméno a příjmení Třída Počet zapsaných číslic
1. Silvie Pomajbíková 3.A 229
2. Nela Cedidlová 2.A 206
3. Julie Pazdírková 3.AV 120

 

Gratulujeme!!!

V úterý 15. 3. pak proběhly matematické přednášky na téma „Ludolfovo číslo“ a „Několik příkladů využití statistiky“ pod vedením vyučujících z Přírodovědecké fakulty UP Olomouc. Přednášek se zúčastnili studenti prvních až třetích ročníků.

Tímto bych chtěla poděkovat nejen přednášejícím, Mgr. Věře Krajsčákové a RNDr. Pavlu Ludvíkovi, Ph.D., ale hlavně paní Mgr. Dagmar Petrželové, která přednášky pro naši školu zajistila.

Také děkuji všem studentům a kolegům, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili a připomněli tak důležitost a význam matematiky v každodenním životě.

 

Za PK matematiky
Mgr. Renata Kamlerová