Dějepisná přednáška Waffen SS

Ve středu 31. 5. 2023 se uskutečnila již tradiční přednáška mapující období druhé světové války pod názvem Waffen SS – bitvy a zločiny Hitlerovy armády.

Aulu školy zaplnili studenti 3. ročníků a septimy, aby se zaujetím sledovali vystoupení Josefa Pavlína v roli přednášejícího. A navíc oděného v dobové uniformě s odpovídající výzbrojí a výstrojí.

Josef Pavlín je absolventem našeho gymnázia ( maturoval v loňském roce ) a v současné době je studentem PřF UPOL v Olomouci, působí jako člen klubu vojenské historie Schwarzach a na téma druhé světové války publikuje i časopisecky.

Posluchači si vyslechli poutavý výklad doplněný rozsáhlou prezentací. K atraktivitě celého setkání přispěla i rozsáhlá statická výstava, kterou přednášející svůj brilantní výklad obohatil.

V souvislosti s velmi bolestným tématem jsme si všichni o to víc uvědomili, kolik podob má zlo. I to, jak rafinované dokáže být.

Za PK dějepisu
Mgr. Hana Studenská