Dějepisná exkurze

"Padáky nad protektorátem", Valašské Meziříčí