Chemická olympiáda kategorie C – krajské kolo, Zlín